Podpořte Fandu Doubka, jako sportovce JABLONECKA v kategorie mládeže!


Nezisková organizace – zapsaný spolek AC Jablonec nad Nisou, z. s. byla zaregistrována u Ministerstva vnitra koncem roku 2009 a u Českého atletického svazu v lednu 2010.

2_3 Klub organizuje, mimo jiné, tradiční skokanský mítink pro výkonnostní atlety a pro širokou jabloneckou veřejnost a dva závody v roce pro rodiče s dětmi, což je společná štafeta rodičů nebo prarodičů s dětmi. Při výškařském mítinku nás podporuje Olympijská vítězka a držitelka světového rekordu – Bára Špotáková, která se mítinku zúčastňuje, sama závodí a podílí se na programu, autogramiádou pro začínající atlety.

Naší hlavní činností je každodenní trénink a výchova mladých atletů.

Oddílová nástěnka

Členské příspěvky pro rok 2020

Všechny členy našeho klubu včetně trenérů, rozhodčích, funkcionářů a přispívajících členů, kteří halu nebo stadion využívají jen občas musí uhradit členské příspěvky. Dle platných stanov AC pro rok 2020 – 2021 platí, že pokud je člen současně trenérem, rozhodčím atd. hradí členské příspěvky pro něj výhodnější.

Výbor AC stanovil, že členské příspěvky pro rok 2020 se po devíti letech zvyšují. 
Důvodem je zvýšení pronájmu tréninkových prostor, energií, dopravy a startovné.

  • 5.000 ,- Kč pravidelně trénující a závodící od nejmladšího žactva až po veterány
  • 3.000,- Kč každý další trénující a závodící člen rodiny od nejmladšího žactva až po veterány
  • 500,- Kč trenéři, rozhodčí a funkcionáři
  • 3.000,- Kč přispívající členové, kteří halu nebo stadion využívají jen občas.

Úhradu členských příspěvků je nutno provést nejpozději do pondělí 23. prosince 2019 a to dvěma způsoby:

  • bankovním převodem na účet klubu č. ú. 234 365 408/0300,
    V TEXTU UVEĎTE PŘÍJMENÍ SPORTOVCE
  • popřípadě v hotovosti u svých trenérů, proti řádně vystavenému příjmovému daňovému dokladu

Miroslav Rucký – vedoucí trenér AC


Nařízení EU k ochraně osobních údajů (GDPR)

Z důvodu přizpůsobení se novým pravidlům v oblasti ochrany osobních dat, které začínají platit 25.5.2018 – GDPR.

Prvním harmonizačním krokem je splnění informační povinnosti vůči členům a zajištění souhlasu se zpracováním osobních údajů členů sportovního spolku – AC JABLONEC NAD NISOU. Pro alespoň částečné zjednodušení procesu získávání podpisů od jednotlivých členů, byly tyto dvě oblasti spojeny do jednoho dokumentu. Pro tyto účely byl vypracován Vzorový formulář informovanosti a souhlasu se zpracováním osobních údajů, který naleznete v příloze emailu.

Je třeba, aby všechny členy klubu, tedy nikoli pouze u nove ale i stávající vytiskli a podepsali zpracování jejich osobní údaje v rámci spolku,  a nově zajistili jejich souhlas se zpracováním osobních údajů, podpisem vzorového formuláře. Formuláře s podepsanými souhlasy budou důsledně se archivovat.

Jedná se pouze o první harmonizační krok činnosti sportovních spolků s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Následně bude třeba přijímat další opatření v rámci harmonizačních kroků s nařízením EU k ochraně osobních údajů (GDPR). 

S pozdravem a přáním hezkého dne

Miroslav Rucký – předseda klubu AC Jablonec nad Nisou

Vzorový formulář INFORMACE A SOUHLAS člena klubu, TJ, se zpracováním osobních údajů ke stažení


Český atletický svaz připravil nový projekt

Pohybová gramotnost – Atletika pro celou rodinu.

Projekt je určen pro oddíly/kluby, které zajišťují sportování dětí do věku 11 let tzv. atletické přípravky. Měl by pomoci aktivně zapojit do atletiky i rodiče těchto dětí.

Podrobnosti k projektu jsou zveřejněny na odkaze: Pohybová gramotnost – Atletika pro celou rodinu


Jak být co nejlepším koučem?

Nově v rozšířené podobě! Třetí ročník sportovně-psychologického online kurzu pro trenéry mládeže bude začínat 22. března. Bližší popis kurzu, reakce předchozích účastníků a možnost registrace naleznete zde: http://psychologievykonu.cz/akademie/kurz-treneri-II.html


ČAS INFORMUJE

k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014). Vyhláška je zde.