Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců klubu

23.9.2014 proběhlo v atletickém klubu – AC Jablonec nad Nisou slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců klubu za účasti primátora města Jablonece nad Nisou Ing. Petra Beitla (minulý týden byl vyhlášen prezidentem ČR nejlepším starostou – primátorem za období 2010-2014).

Předseda AC Jablonec nad Nisou – Mgr. František Špoták přednes veřejnou výroční zprávu za uplynulé období.

Vedoucí trenér AC Jablonec nad Nisou – PaedDr.Miroslav Rucký zhodnotil ukončující sezonu 2014 a činnost mládežnických trenérů včetně rozdělení nových členu klubu do skupin. Byla vzata na vědomí zpráva hospodářky klubu – Mgr. Petry Rucké včetně rozvahy a výkazu zisku a ztráty dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Statistik klubu Ivan Šefl přednesl roční statistický výkaz o členské a organizační základně.

Daniel Monzar
Daniel Monzar převzal od primátora města Ing. Petra Beitla certifikát
Tomáš Pulíček
Tomáš Pulíček převzal od primátora města Ing. Petra Beitla certifikát

41_03

41_04