Atletika pro děti

Náš oddíl je zapojen do projektu Atletika pro děti a v databázi přípravek na www.atletikaprodeti.cz

Je (prozatím) dokončena brožurka Atletika pro děti – http://www.atletikaprodeti.cz/brozura-atletika-pro-deti-je-kompletni

Novinkou v oblasti pomůcek pro malé atlety je Sada pro atletickou přípravku. Více k sadě najdete na http://www.atletikaprodeti.cz/novinkou-v-oblasti-pomucek-pro-male-atlety-je-sada-pro-atletickou-pripravku

I v letošním roce se chystají školení pro nové trenéry malých atletů a další školení na zvyšování kvalifikace. Zájemci z řad kvalifikovaných trenérů se mohou také přihlásit na odborný seminář pro trenéry přípravek, který se bude konat 7.-8.12.2013. Podmínky a termíny jednotlivých akcí budou zveřejněny na www.atletika.cz v pondělí 4. února. Doporučuji se přihlásit včas, některá školení a semináře jsou omezeny určenou kapacitou!!!

Iveta Rudová
koordinátorka projektu Atletika pro děti
Český atletický svaz
Diskařská 100

160 00 Praha 6

email: irudova@atletika.cz
tel.: 233355337
233014405