Cesta: AC Jablonec nad Nisou > Nástěnka > Oddílová nástěnka

Oddílová nástěnka

Nejbližší závody


Členské příspěvky pro rok 2017

Vážení rodiče, svěřenci, rozhodčí, funkcionáři a dobrovolně přispívající,

výbor atletického klubu AC Jablonec nad Nisou na svém posledním jednání rozhodl, že členské příspěvky za rok 2017 nebudou navyšovány a zůstanou jak tomu bylo doposud ve výši 4.000,- Kč.

Všechny členy našeho klubu včetně trenérů, rozhodčích, funkcionářů a přispívajících členů, kteří halu nebo stadion využívají jen občas musí uhradit členské příspěvky.

Dle platných stanov AC pro rok 2016 – 2017 platí, že pokud je člen současně trenérem, rozhodčím atd. hradí členské příspěvky pro něj výhodnější.

Například:

Tomáš Peterka starší je současně závodníkem a trenérem, takže platí částku pro něj výhodnější.

Výbor AC stanovil členské příspěvky pro rok 2017 stejné jako v loňském roce v následující výši:

  • 4.000 ,- Kč pravidelně trénující a závodící od nejmladšího žactva až po veterány
  • 2.500,- Kč každý další trénující a závodící člen rodiny od nejmladšího žactva až po veterány
  • 400,- Kč trenéři, rozhodčí a funkcionáři
  • 2.000,- Kč přispívající členové, kteří halu nebo stadion využívají jen občas.

Úhradu členských příspěvků je nutno provést nejpozději do pátku 30. prosince 2016:

– bankovním převodem na účet klubu č. ú. 234 365 408/0300, V TEXTU UVEĎTE PŘÍJMENÍ SPORTOVCE 

Za atletický klub jednatelka klubu – Petra Rucká


ČAS INFORMUJE

k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014). Vyhláška je zde.

Nahoru ^