Cesta: AC Jablonec nad Nisou > Nástěnka > Oddílová nástěnka

Oddílová nástěnka

Vážení rodiče,

v sobotu 17. 2. 2018 se v Jablonci nad Nisou konají krajské přebory mladšího žactva v halové atletice. Startovat mohou děti narozené v letech 2005, 2006 a 2007. Vybrat si mohou z těchto disciplín: 60m, 300m, 800m, 60m př., výška, dálka, koule, štafeta 4 x 150m. S sebou budou mít sportovní obutí a dostatek ustrojení, oddílové triko, pití, velkou svačinu (v hale bude otevřen bufet), dobrou náladu. Tretry lze půjčit. Startovné je ve výší 60 Kč za disciplínu.

Na hojnou účast se těší trenéři AC Jablonec nad Nisou


Členské příspěvky

Všechny členy našeho klubu včetně trenérů, rozhodčích, funkcionářů a přispívajících členů, kteří halu nebo stadion využívají jen občas musí uhradit členské příspěvky. Dle platných stanov AC pro rok 2015 – 2016 platí, že pokud je člen současně trenérem, rozhodčím atd. hradí členské příspěvky pro něj výhodnější.

Například:

Tomáš Peterka starší je současně závodníkem a trenérem, takže platí částku pro něj výhodnější.

Výbor AC stanovil členské příspěvky pro rok 2018 stejné jako v loňském roce v následující výši:

  • 4.000 ,- Kč pravidelně trénující a závodící od nejmladšího žactva až po veterány
  • 2.500,- Kč každý další trénující a závodící člen rodiny od nejmladšího žactva až po veterány
  • 400,- Kč trenéři, rozhodčí a funkcionáři
  • 2.000,- Kč přispívající členové, kteří halu nebo stadion využívají jen občas.

Úhradu členských příspěvků je nutno provést nejpozději do pondělí 21. prosince 2017 a to dvěma způsoby:

  • bankovním převodem na účet klubu č. ú. 234 365 408/0300,
    V TEXTU UVEĎTE PŘÍJMENÍ SPORTOVCE
  • popřípadě v hotovosti u svých trenérů, proti řádně vystavenému příjmovému daňovému dokladu

Miroslav Rucký – vedoucí trenér AC

ČAS INFORMUJE

k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014). Vyhláška je zde.

Nahoru ^